top of page

Wydawanie paszportów dla zwierząt domowych

PASZPORT DLA PSA, KOTA I TCHÓRZOFRETKI OTRZYMACIE

PAŃSTWO W NASZEJ PRZYCHODNI

Paszport - to warunek do wyjazdu zagranicznego ze zwierzęciem

Paszport dla psa lub kota jest niezbędnym dokumentem do podróżowania ze zwierzęciem za granicę zarówno w obrębie krajów Unii Europejskiej, jak i poza nimi. Kraje mają różne wymagania mogące ulegać zmianie. Prosimy o zapoznanie się z wymogami kraju do którego chcą Państwo wyjechać ze swoim pupilem. Informacje dotyczące podróży do danego kraju można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-podroznych) w odpowiednich zakładkach.

Jakie warunki należy spełnić wyrabiając paszport dla zwierzęcia?

Warunkiem uzyskania tego dokumentu jest oznakowanie zwierzęcia poprzez implantację mikroczipu oraz posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Jeżeli zwierzę nie było wcześniej szczepione przeciwko wściekliźnie lub ostatnie szczepienie było wykonane później niż przed upływem roku, to w takich przypadkach wyjazd ze zwierzęciem jest możliwy po upływie 21 dni od szczepienia.

Pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie można wykonać dopiero po ukończeniu przez zwierzę 12 tygodni życia.

Wyrabiając paszport będziecie Państwo proszeni o okazanie dowodu tożsamości.

Ile kosztuje paszport?

Wystawienie dokumentu - to obecnie koszt stu złotych. Jeżeli pies lub kot nie

był szczepiony należy doliczyć koszt szczepień oraz znakowania (wszczepienia mikroczipu).

Ile się czeka na paszport dla psa?

Dokument wydawany jest przez uprawnionego lekarza weterynarii w Przychodni Weterynaryjnej Pulsar w Olsztynie podczas jednej wizyty. Warunkiem wystawienia dokumentu jest posiadanie ważnych szczepień i znaku identyfikacyjnego zwierzęcia - można to wykonać również podczas tej samej wizyty.

Jak długo ważny jest paszport?

Paszport jest bezterminowy, ale musi zawierać ważne wpisy dotyczące aktualności szczepień. Należy go wymienić po zapełnieniu danej rubryki, np. dotyczącej szczepień przeciwko wściekliźnie.

bottom of page