top of page

Terapia komórkami macierzystymi

TERAPIA REGENERACYJNA Z ZASTOSOWANIEM KOMÓREK MACIERZYSTYCH

LECZĄC KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI

ZAPEWNIAMY WASZYM PUPILOM
LEPSZY KOMFORT I RADOŚĆ ŻYCIA

Mezenchymalne komórki macierzyste różnicują się w różne tkanki, stymulując regenerację i naprawę uszkodzonego miejsca. Decydując się na wprowadzenie całkowicie bezinwazyjnej terapii komórkowej dajemy szansę pacjentom ze schorzeniami:

  • kręgosłupa,

  • kończyn,

  • pacjentom starszym

  • i kardiologicznym

 

 

Komórki macierzyste otrzymujemy współpracując z laboratorium www.kemilew.pl

Komórki macierzyste są niewyspecjalizowanymi, pierwotnymi i niedojrzałymi komórkami organizmu. Mają zdolność samoodnowy, dzielenia się oraz różnicowania. Są wyjściowymi komórkami, które dają początek wszystkim innym komórkom.

W pomaganiu naszym pacjentom wykorzystujemy allogeniczny produkt komórkowy (Stromal Vascular Fraction) zachowujący najwyższe standardy w zakresie czystości mikrobiologicznej podawanych komórek

(w trakcie autokontroli obecność jakiejkolwiek bakterii dyskwalifikuje materiał).

kemilew-ikwp.jpg
bottom of page